Schôdza vedenia FK po skončení ročníka 2009/2010

07.07.2010 22:35

Dňa 29. 6. 2010 sa uskutočnila schôdza vedenia FK pri príležitosti skončenia súťažného ročníka 2009/2010. V rámci nej sme prerokovali a prekonzultovali mnoho vecí,ktoré sa týkali a týkajú nášho klubu. Tu je program a zápisnica zo schôdze:

 

Program schôdze Výboru FK dňa 29. 6. 2010 o 19.30 hod. 

1.      Otvorenie

2.      Zhodnotenie ročníka 2009/2010 (žiaci, dorast, áčko)

3.      Podanie prihlášky na nový súťažný ročník 2010/2011

4.      Situácia okolo hracej plochy

5.      Zbierka Nadácie Markíza a FUN rádia

6.      Riešiť trénera A - mužstva a žiakov + vedúci mužstva ku žiakom

7.      Príprava na novú sezónu (riešiť prestup R. Pástor – FK Čaňa)

8.      Doriešiť podpisové práva v banke

9.      Futbalové turnaje v lete (žiaci, áčko) na umelej tráve

10.  COR (Centrálne odmeňovanie rozhodcov) – zaujať postoj

11.  Riešiť tréningové možnosti na umelej tráve

12.  Rôzne

13.  Diskusia

14.  Záver

 

Zápisnica zo zasadnutia Výboru FK zo dňa 29. 6. 2010

 

 1. Schôdzu otvoril a viedol podpredseda FK Matej Kočiš
 1. Zhodnotenie súťažného ročníka 2009/2010:

Žiaci – správu predniesol vedúci mužstva I. Juhász – vyzdvihol prístup hráčov a skvelú bilanciu mužstva, ktoré dostalo len jeden gól v celej súťaži a skončilo na 1. mieste vo svojej súťaži, neuvažuje o postupe mužstva a neodporúča to vedeniu FK nakoľko činnosť pri mužstve žiakov ukončilo viacero nosných hráčov, takisto oznámil, že vo funkcii vedúceho mužstva žiakov končí, uviedol, že do budúcnosti je situácia v žiackom mužstve dobrá nakoľko je dostatok mladých hráčov.

Dorast – správu predniesol vedúci mužstva J. Krupáš – pochválil hráčov dorastu, že celú sezónu podávali skvelé výkony až na výnimku domáceho zápasu s Kokšov-Bakšou, vyjadril akési sklamanie, že mužstvo napriek víťazstvu vo svojej súťaži nemohlo postúpiť z finančných dôvodov do vyššej súťaže, obáva sa o budúcnosť mužstva dorastu nakoľko by sa podľa jeho názoru mohla u niektorých hráčov vyskytnúť akási nechuť k futbalu a strata motivácie. Uviedol, že pri mužstve dorastu ako vedúci mužstva ostáva, otázne je či vo funkcii bude pokračovať V. Kaduk.

A-mužstvo – správu predniesol vedúci mužstva J. Krupáš – uviedol, že v mužstve skončili hosťovania hráčom D. Meco, Z. Hužvár a M. Demeter. Áčko podľa jeho názoru neodohralo dobrú sezónu a ku koncu súťaže už boli problémy so zložením kádra na zápas. Teba vyriešiť tento problém a nastaviť akési nové hodnoty u hráčov v A-mužstve. Prínosom budú určite hráči, ktorí skončili v mužstve dorastu a takisto hráči, ktorý už dosiahli vek 18 rokov a ešte stále hrajú aj za mužstvo dorastu. Verí, že budúca sezóna bude v podaní áčka oveľa lepšia a svojimi výkonmi potešia divákov a funkcionárov klubu.

 1. Prihláška na nový súťažný ročník:

A-mužstvo sme prihlásili do I. triedy, dorast takisto do I. triedy a žiakov do II. triedy sk. A. Pre dorast sme podali požiadavku, aby hrali svoje domáce zápasy v sobotu v ÚHČ dospelých a žiaci 2.30 hod pred zápasom dorastu. Pre súťažný ročník 2010/2011 sme vetovali rozhodcu Leško ml. M. Kočiš zabezpečí zaplatenie štartovného a  podanie prihlášky na zväz.

 1. Situácia okolo hracej plochy:

Navrhlo sa viacero možností, no všetko bude závisieť od vyjadrenia odborníkov. R. Lukáč zabezpečil p. Čárneho z Čane na obhliadku ihriska a takisto zabezpečí požičanie zariadení na úpravu ihriska od FK Čaňa. Potreba kúpy chémie, postrekov na ihrisko – zabezpečí I. Juhász, postriekanie ihriska zabezpečí R. Lipták. I. Juhász uviedol info o možnosti požičať si z FK K. Bakša zariadenie na výrez trávnika a takisto podal info o potrebe vysypať celé ihrisko pieskom (ten zabezpečiť z naplavenín z Hornádu). M. Kušnír uviedol potrebu vykonania brigády s cieľom vyhrabať celé ihrisko a takisto vysypať pripravenú zeminu na miesta, kde je to potrebné, R. Lukáč uviedol o potrebe brigády na futbalovom ihrisku pred novým súťažným ročníkom (premaľovať brány, stĺpy ochranných sietí atď.)

 1. Predseda klubu R. Lukáč bližšie poinformoval o finančnej zbierke FUN rádia, spoločnosti Microsoft a Nadácie Markíza na naše futbalové ihrisko. Ukončenie zbierky je naplánované na finále MS vo futbale v JAR 2010, t. j. v nedeľu 11. 7. 2010.
 1. Otázka riešenia trénerov pri mužstve žiakov, dorastu a A-mužstva.  Doteraz túto funkciu zabezpečoval jediný tréner M. Kušnír. Ten uviedol potrebu angažovania trénerov ku každému mužstvu. Nakoľko pri mužstve žiakov skončil ako vedúci mužstva I. Juhász je potreba riešiť aj túto otázku. Pri žiakoch by mohol trénerskú pozíciu prebrať prizvaný hosť schôdze Jaroslav Juhás. Ten prisľúbil pomoc, no k svojej práci potrebuje vedúceho mužstva, aby na túto činnosť nebol sám. Pri doraste skončil svoju činnosť ako tréner M. Kušnír a tu je potreba nájsť vhodného trénera. To by sa mohlo vyriešiť spoločným trénovaním, ako tomu bolo doteraz spoločne s A-mužstvom. Najviac nás však topánka tlačí pri obsadení trénera áčka. Padli nejaké návrhy, ktoré bude musieť výbor prehodnotiť a osloviť vytypovaných ľudí. Medzi možnými trénermi A-mužstva pripadajú do úvahy aj cezpoľní tréneri.
 1. V rámci prípravy na novú sezónu treba riešiť prestup brankára R. Pastora z FK Čaňa. Takisto doriešiť trénovanie mužstiev na umelej tráve v ZŠ v rámci mimoriadnej situácie.
 1. V stredu 7. 7. 2010 sa všetci traja štatutárny zástupcovia FK stretnú v SLSP a doriešia podpisové práva v banke.
 1. Termín letného futbalového turnaja žiakov je naplánovaný na 31. 7. 2010 (sobota) alebo 1. 8. 2010 (nedeľa). Organizátori ostávajú tradiční. Termín turnaja mužstiev na umelej tráve v ZŠ (bývalé Obecné majstrovstvá v minifutbale organizované Ľ: Rybárom) sa uskutočnia v termíne 17. 7. 2010 a organizovať ich bude FK, konkrétne M. Kočiš, R. Lukáč a M. Kušnír. Doriešiť záležitosti ohľadom tohto turnaja.
 1.  K COR (Centrálnemu odmeňovaniu rozhodcov) vedenie nezaujalo postoj nakoľko nevieme bližšie podrobnosti.
 1. V rámci rôzneho sa M. Kočiš informoval o situácii ohľadom ekonómky FK, R. Lukáč ubezpečil vedenie klubu o plynulosti a bezproblémovosti jej práce. M. Kočiš podal informáciu o kúpe dresov pre žiacke mužstvo zo strany ObFZ KE - okolie a takisto naznačil možnosť získania dresov pre mužstvo dorastu, v štádiu riešenia. I. Juhász informoval o sponzorskom dare I. Sidora nového poslanca NRSR, poskytol 15 pernamentiek na bezplatný vstup na Kúpalisko Ryba Anička do konca roka. M. Kočiš informoval o dátume Aktívu ObFZ KE – okolie, ktoré sa uskutoční 8. 7. 2010 o 16,30 hod., kde bude vylosovanie nového súťažného ročníka. M. Kušnír navrhol termín brigády v rámci ktorej sa pohrabe celé ihrisko na 2. 7. 2010 o 13.00 hod., M. Kočiš zabezpečí propagáciu.
 1. V závere podpredseda FK poďakoval prítomným za účasť.

 

 

Zapísal: M. Kočiš

 

 

Späť