Rekonštrukčné práce na ploche futbalového ihriska

13.08.2010 13:42

Dňa 12. 8. 2010 pokračovali rekonštrukčné práce na ploche nášho futbalového ihriska, ktoré organizačne viedol p. I. Juhász. Pomocnú ruku podal aj p. V. Neveloš. Ráno od ôsmej hodiny sial na našom ihrisku trávu traktor so špeciálnou bezorebnou sejačkou, ktorú sa nám podarilo zohnať zo Sene. Nasadilo sa okolo 40 kg trávy. Po tejto sadbe sa následne uskutočnilo povalcovanie celého ihriska traktorom p. Lukáča J. st. Ďalšími krokmi rekonštrukcie bude valcovanie celej plochy, pohnojenie špeciálnym trávnatým hnojivom a pravidelné polievanie ihriska. Postupne sa bude celé ihirsko a hlavne jeho nerovnosti vysypávať hlinou zmiešanou s pieskom. Neskôr by sme chceli celé ihrisko vypieskovať, aby získalo na sile a hlavne kvalite. Ďalej sa bude ihrisko postupne kosiť obecným traktorom. Momentálne sú to všetky kroky, ktoré vykonávame k skrášleniu nášho futbalového ihriska po záplavách. Fotky z aktuálneho stavu hracej plochy sú vo fotogalérií.

Späť