Nové vedenie FK TJ Družstevník Trstené pri Hornáde

25.03.2010 14:08

Nový výbor FK na svojom prvom zasadnutí dňa 23. 3. 2010 prerokoval a prejednal mnoho zaujímavých otázok ďalšieho fungovania nášho klubu. Riešili sa mnohé témy týkajúce sa hlavne kompetencií a povinností bývalého výboru a taktiež otázky ďalšieho fungovania nášho FK. Z mnohých spomeniem len myšlienky a nápady ohľadom osvetlenia ihriska, jeho valcovania, ohradenie šatní, 2% z daní, dočasný tréner "A"-mužstva, vedúci "A"-mužstva amnohé iné. Hlavným bodom schôdze však boli voľby nového vedenia FK.

Dňa 23. 3. 2010 nový výbor FK zvolil do svojich najvyšších funkcií týchto ľudí:

Predseda FK: Radoslav Lukáč

Tajomník FK: Bc. Matej Kočiš

Obidvaja sú automaticky aj štatutárnymi zástupcami FK a za tretieho štatutárneho zástupcu bol zvolený p. Ľudovít Veréb. Novou ekonómkou FK bude Majka Lukáčová. Veríme, že nové vedenie, ale hlavne celý výbor bude naďalej usilovne pracovať a nadviaže na úspešné účinkovanie predchádzajúceho výboru. Taktiež dúfame, že príde s novými myšlienkami a nápadmi pre dobro a rozvoj futbalu v našej krásnej obci Trstené pri Hornáde. Držíme palce.

Admin

 

Späť