Konferencia VSFZ + foto

21.02.2010 13:13

Dňa 20. 2. 2010 sa v Spoločenskom pavilóne v Košiciach uskutočnila Konferencia VSFZ. Hlavnými bodmi Konferencie boli voľby Predsedu VSFZ, Podpredsedov VSFZ (1 za KE kraj, 1 za PO kraj), voľby členov VV a členov Rady SFZ. Najväčším prekvapením a udalosťou, ktorá nemá obdobu bola účasť delegátov klubov na tejto konferencii. Zúčastnilo sa jej 154 delegátov a chýbal jediný a to zástupca Kamenice. Ešte nikdy v histórii sa taká vec nestala a aj to dáva možnosť urobiť si obraz o tom akú vážnosť mala táto Konferencia VSFZ. Novým predsedom VSFZ sa stal s 97 hlasmi Ing. Richard Havrila, ktorý vo funkcii nahradí doterajšieho predsedu a jediného protikandidáta vo voľbách pána Jozefa Kriša. Predsedom Revíznej komise sa stal pán Ján Barilla, podpredsedom za KE kraj pán prof. Ing. Gabriel Weiss PhD., podpredsedom za PO kraj pán PhDr. Jozef Križalkovič. Členmi VV (Výkonného výboru VSFZ) sa stali páni Vendelín Novysedlák, Ján Špivák, Jaroslav Švarc, Štefan Vaľko, Peter Goga a Marián Tkáč. Do Rady SFZ boli zvolení za PO kraj páni Buzek a Kukulský, za KE kraj páni Eliáš a Lukáč. Nakoľko pán Vendelín Novysedlák bol zvolený do VV Obfz KE-okolie - vzdal sa funkcie člena VV VSFZ a namiesto neho Obfz KE-okolie určí svojho kandidáta na tento post. Nový predseda VSFZ pán Ing. Richard Havrila vo svojom vystúpení pred voľbami uviedol svoje predstavy o ďalšom fungovaní futbalu v našom kraji a odzneli tam mnohé zaujímavé a určie pre futbal na Východnom Slovensku prospešné novinky, ktoré by chcel zrealizovať. Ak máte záujem vedieť konkrétne o čom na Konferencii pán Havrila rozprával môžte si to prečítať na stránke www.3liga.sk. Pevne veríme, že neostane len pri sľuboch, ale naopak pri reálnych činoch a že úroveň futbalu v našom kraji pôjde rapídne nahor. Je potešiteľné, že do najvyšších riadiacich funkcií vo futbale a na futbalových zväzoch sa dostávajú noví a hlavne mladí ľudia, ktorí nie sú skazení predchádzajúcimi dobami a ktorí prichádzajú s novými myšlienkami pre dobro a rozvoj najpopulárnejšj hry na svete v našom regióne. Či už je to v prípade nášho Obfz Ke-okolie, kde sa predsedom stal pán Marcel Eperješi alebo aj v tomto prípade, kde sa žezla vo Východoslovenskom futbale ujíma pán Richard Havrila. Nakoniec chceme novému predsedovi VSFZ poblahoželať a popriať mu, aby mu jeho elán a zanietenosť ostala aj na konci jeho funkčného obdobia.  Admin

 

Späť