Konferencia Obfz Ke-okolie + foto

05.02.2010 20:50

Dňa 23. 1. 2010 sa v Domove mládeže na Werferovej ulici v Košiciach uskutočnila Konferencia Oblastného futbalového zväzu Košice-okolie. Jej hlavnými bodmi boli: voľba predsedu Obfz, voľba Revíznej komisie a jej predsedu, voľba Výkonného výboru Obfz a taksito voľba členov Rady Obfz. Punc vážnosti tejto akcii dodali Prof. Gabriel Weiss - podpredseda VV VSFZ a Richard Havrila - bývalý rozhodca SFZ a UEFA. Za náš klub sa tejto konferencie zúčastnili Peter Kočiš st. a Matej Kočiš. Druhý menovaný mal zároveň aj právo voľby. Novým predsedom Obfz KE-okolie sa stal mladší z dvojice kandidátov Marcel Eperješi. Čierny peter ostal v rukách druhého kandidáta Dušana Štefániho. Do Rady Obfz boli z našeho najbližšieho okolia zvolení Martin Palenčár za FK 73 Geča a Jaroslav Brestovič za FK Kokšov-Bakša. Konferencia bola zorganizovaná na vysokej úrovni, čo prispelo k hladkému priebehu celého podujatia. Veríme, že nový predseda príde s novými myšlienkami pre dobro celého futbalu v okrese Košice-okolie.

Zástupcovia klubov na konferencii:

Nový predseda Obfz KE-okolie Marcel Eperješi

Späť