Chystá sa reorganizácia 5. líg A-mužstiev a dorastu

24.05.2010 19:58

Nový predseda Východoslovenského futbalového zväzu p. Ing. Richard Havrila sľuboval, že keď sa stane predsedom, tak urobí mnoho zmien pre rozvoj futbalu v regióne Východného Slovenska. Svoje ciele začína postupne napĺňať a prvé lastovičky už začínajú mať konkrétnu podobu. Takouto zmenou je aj reorganizácia súťaží 5. líg Dospelých a tiež 5. líg Dorastu. Na pôde zväzu už prebehli prvé rokovania s predsedami ObFZ z každého okresu a všetky ich pripomienky a návrhy boli zapísané, prehodnotené a urobili sa z týchto stretnutí závery. Prvou myšlienkou je Návrh reorganizácie V. ligy, ktorý si môžte pozrieť, ak kliknete na odkaz: www.futbalvsfz.sk/navrh-reorganizacie-v-ligy . Na ďalšej porade VSFZ sa táto problematika živo preberala a zápis si môžte prečítať, ak kliknete na odkaz: www.futbalvsfz.sk/pracovna-porada-predsedov-obfz-sekretarov-obfz . Na tejto porade sa prítomní zhodli na tom, aby sa vrátilo rozdelenie do stavu pred rokom 1996. Uvidíme ako to nakoniec dopadne, no určite je pozítivom, že prebieha široká debata o tejto problematike, ktorá neskutočne zaťažuje rozpočty klubov hrajúcich v týchto súťažiach.

Admin

Späť