Bude sa už tento víkend hrať futbal?

20.05.2010 16:49

Túto otázku si kladú vari vo všetkých futbalových kluboch, kde pre nepriazeň počasia nemohli minulý týždeň odohrať futbalové stretnutia. Naši žiaci majú v sobotu 22. 5. 2010 odcestovať na zápas do Blažíc, kde sa o 14.00 hod. stretnú s domácim OŠK. Hlavným rozhodcom zápasu bude p. Gaľa. V najnovšej Úradnej správe, je tiež oznam ŠTK ohľadom predloženia dohody medzi našim klubom a FK Vyšná Kamenica o dátume odohratia neodohratého zápasu v náhradnom termíne.  Naše Áčko má svoj ďalší futbalový zápas na ihrisku tohtoročného prekvapenia súťaže TJ Maratón Seňa. Zápas sa začína 23. 5. 2010 o 17.00 hod. Hlavným rozhodcom bude p. Kožurko. Neodohraný zápas s Kalšou, kvôli zlému počasiu sa presúva na náhradný termín 3. 6. 2010 o 17.30 hod. na ihrisku v Kalši. Obsadenie všetkých rozhodcov a viac info v najnovšej Úradnej správe, klik na:

obfzkeokolie.sk/nova/index.php?view=us09-10/1-us15

Späť