Aktív ObFZ KE - okolie pred novým súťažným ročníkom

08.07.2010 22:52

Dňa 8. 7. 2010 sa uskutočnil v zasadačke Budovy športu na Alejovej ulici v Košiciach, v sídle ObFZ KE - okolie aktív pred novým súťažným ročníkom. Za náš klub sa tohto aktívu zúčastnil podpredseda klubu M. Kočiš a neskôr sa dostavil aj M. Kušnír. Schôdzu otvoril a viedol predseda ŠTK C. Juhás a predseda ObFZ M. Eperješi. Hneď na úvod zhodnotil predseda ŠTK celý súťažný ročník po jednotlivých triedach dospelých, dorastu a žiakov. Po tomto zhodnotení odovzdal poháre pre víťazov v mládežnických kategóriách a konkretne pre náš klub to bol pohár pre víťaza v I. triede dorastu a taksito pre víťaza v II. triede žiakov sk. A, ktorými boli mužstvá nášho FK Trstené pri Hornáde. Nás to veľmi teší a pochvalu nášmu klubu vzdal aj samotný predseda ObFZ, ktorý vyzdvihol fakt, že v našom mužstve sa kvalitne pracuje s mládežou. Ocenenia za klub prebral podpredseda FK M. Kočiš. V ďalšom bode predseda ŠTK oboznámil zástupcov klubov o vykonanej pasportizácii futbalových ihrísk a kontrole šatní a sociálnych zariadení. V I. a II. triede neboli nejaké vážne nedostaky, no III. trieda je najväčším problémom. Najhoršie podmienky majú mužstvá Vyšnej Kamenice, Rudník, Gyňov, Janík, Slánska Huta a tiež Ždaňa. Čo sa týka nášho klubu, tak naše šatne a sociálne zariadenia si myslím spĺňajú 4. ligové kritéria, problémom je momentálne stav našej hracej plochy po záplavách, ale túto situáciu riešime. Ďalším bodom bolo samotné vylosovanie súťažného ročníka. Ešte red aktívom som požiadal o zmenu priradenia štartového čísla, z dôvodu, aby sme začali stretnutím vonku,potom doma a potom zase vonku. Zápas doma sa pokúsime vybaviť aby sme odohrali u súpera a tak získame tri týždne na rekultiváciu nášho trávnika. Dostali sme nakoniec číslo 9 namiesto 4 a vymenili sme si to s Valalikami. Čiže v I. triede dospelých je 14 mužstiev, II. trieda dospelých 14 mužstiev, III. trieda dospelých 8 mužstiev. I. trieda dorast je lne jedna a je v nej 14 mužstiev, žiaci I. trieda 14 mužstiev a žiaci II. A trieda 10 mužstiev a II. B trieda 8 mužstiev. Rozpis mužstiev bude uvedený neskôr.  Do 15. 7. 2010 je možnosť meniť ÚHČ zápasov. V ďalšom bode nás poinformovali o nasledujúcom turnaji o Pohár predsedu ObFZ, ktorého 1. kolá sa uskutočnia pravdepodobne 15. septembra 2010. Náš klub si vytiahol číslo 18 a prvý zápas odohráme teda na súperovom ihrisku a vyžrebovaný nám bol súper FC Valaliky. Pre vyššiu motiváciu klubov v pohári zväz pridelil finančné odmeny pre vížaza Pohára je to 300 Eur a pre finalistu 200 Eur. Ďalším bodom bola chystaná reorganizácia 4. a 5. líg dospelých od budúceho súťažného ročníka. 4. ligy prejdú na rozdelnie Východ a Západ a vytvoria sa štyri 5. ligy: Podtatranská (PP, SNV, SL), Košicko-gemerská (KE, KS, RV), šarišsko-dukelská (PO, BJ, SK, VV) a zemplínsko-vihorlatská (HN, MI, TV). Nás bude zaujímať Košicko-gemerská 5. liga kam by mali postúpiť určite v tomto súťažnom ročníku prvé dva tímy z našej I. triedy dopelých. Pri nezáujme z ObFZ KE-mesto a ObFZ Rožňava sa môže kľudne stať, že z našej súťaže postúpi aj 5 tímov, čiže tento súťažný ročník bude mať určite veľkú motiváciu pre mnohé kluby. Ďalším podstaným bodom aktívu bolo informovanie o COR (Centrálne odmeňovanie rozhodcov). Tento systém Vám predstavím najbližšie. To by bolo toľko zo zápisu z Aktívu ObFZ KE - okolie. Bližšie správy a určite aj zápis z aktívu bude uverejnený na stránke www.obfzkeokolie.sk.

Admin

Späť